انتخابات هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز
هیئت مدیره به ترتیب بیشترین آراmilitary_tech
# تصویر نام و نام خانوادگی تعداد رای
1 سید محمد جعفری سید محمد جعفری 50
2 محسن رزاقی ابیانه محسن رزاقی ابیانه 48
3 حسین کاشانی حسین کاشانی 48
4 سینا پیری سینا پیری 47
5 امیرفاضل ناصری امیرفاضل ناصری 13
6 علی محمودی علی محمودی 9
7 سید نوید حسینی سید نوید حسینی 7
8 علی فرهنگی علی فرهنگی 7